Akustická pohoda v kanceláři

3. března v 09:20

V dnešní době jsou standardem otevřené velkoprostorové kanceláře nazývané open-space.

Podporuje komunikaci v týmu, spolupráci, kreativitu, ale musí být brán zřetel na množství osob, prostor a provozovanou činnost. Bohužel, již se tolik nebere v úvahu akustika místnosti. Někdy vás mohou rušit hovory jiných kolegů, slyšíte ventilaci či tiskárnu. Mezi hlavní ukazatele akustiky v kanceláří patří dozvuk, zvuk, který se vrací zpět k vám. Ve velkých kancelářích s tvrdými povrchovými plochami, jako je beton, sklo, se zvuky od stěn jednoduše odráží a tím se tvoří ozvěny. Kvůli zvýšenému hluku, musí zaměstnanci zvyšovat hlas. Dalším parametrem prostorové akustiky je míra soukromí mezi jednotlivými pracovišti.