Nejčastější závady bytových objektů z požárního hlediska

4. března v 13:18

V bytových domech dochází k nejčastějším tragickým událostem, to vyplývá ze statistiky HZS ČR.

 

K většině těchto tragédií dochází kvůli závadám na bytových objektech. Z požárního hlediska jsou na bytových objektech špatně provedené konstrukce.

K nejčastějším závadám patří:

  • Nevyhovující přístřešek nad vstupní částí bytového domu navazující na chráněnou únikovou cestu
  • Nefunkční požární uzávěr z chodby do kotelny
  • Nefunkční požární hydrant
  • Elektrorozvodná skříň v chráněné únikové cestě bez ochrany proti požáru
  • Nevyhovující zcela uzavřené balkony s požární výškou objektů nad 12 m
  • Nepřípustné umístění bytových zařízení a doplňků v chráněných únikových cestách 

Je důležité dbát na správnost konstrukce a dodržení požární bezpečnosti, tím snížíme další riziko tragických událostí a můžeme zachránit život sobě i našim blízkým.