Nemoci z povolání

26. února v 15:15

Nemoc z povolání je přesně vymezený termín. Pokud se u vás nemoc z povolání prokáže, můžete uplatnit na určité nároky.

Pro prokázání nemoci z povolání musíte splnit několik podmínek. nemoc musí být na seznamu nemocí z povolání, musíte prokázat souvislost mezi nemocí a výkonem profese nebo prostředím a nemoc musí být uznaná a musíte mít razítko.

Pokud máte podezření na nemoc z povolání, navštivte praktického lékaře, ten vás s lékařskou zprávou vyšle do střediska nemocí z povolání. Pokud i středisko nemocí nabude podezření, že choroba souvisí s vaším povoláním, přijde na řadu krajská hygienická stanice, která prověří podmínky na pracovišti. Na základě výsledků, které vydá hygiena následně vydá středisko nemoci z povolání lékařský posudek a buď vám uzná nebo neuzná nemoc z povolání.

Od 1. ledna 2015 se upravila novela nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání. Jedná se o nové nařízení vlády č. 168/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání.