U školení bezpečnosti práce se může i zkoušet

10. března v 12:38

Na vybraných pracovištích jsou školení bezpečnosti práce povinná. Účastnit se jich musí všichni zaměstnanci bez rozdílu funkce.

Dělí se do dvou typů. Při vstupu do zaměstnání si čte člověk pracovní řád a někdy bývá i dále přeškolen, jakou má zachovávat bezpečnost, která rizika hrozí a jak se má v případě nebezpečí zachovat. To samé musí proběhnout i při přestupu na jiný typ práce. Druhý typ je pravidelné školení pro všechny zaměstnance, které bývá zakončené zkouškou. Typ zkoušky si vybírá samotný zaměstnavatel. Zaměstnavatel by se měl připravit na to, že pokud zaměstnává cizince, vše by mělo být v jejich mateřském jazyce.